صفحات Doorway

صفحات Doorway

جدیداً گوگل اعلام نموده است که تحت عنوان انگیزه بعدی، قصد دارااست صفحه ها doorway را در

آپ دیت رسانی نماید. براین اساس تعریف‌و‌تمجید صفحه doorway مطمعناً به زودی مجدد آغاز خواهد شد

و در حین سالهای سپس بسط خواهد یافت. آخرین بار در سال 2015 بود که گوگل اعلام کرده بود

صفحات Doorway
صفحات Doorway

در‌پی صفحه ها و وب سایت های doorway می رود.

برای مثال در تصاویر تحت که مرتبط با سال ۲۰۱۱ است، به حیث میرسد که تمام صفحه های این وب سایت،

در هر موردی با تنبیه 50± برخورد کرده اند. در واقعیت، اوایل، جايگاه بندی های گوگل تنها برای حالت اصلی بود….

که سبب ساز به کشف ترافیک شد…….

صاحبان این سایت یک آدرس اینترنتی خوب، دربردارنده متن ذیل از گروه گوگل WMT دریافت کردند:

اطلاعیه ابزار اینترنت مستر گوگل در رابطه صفحه ها doorway شناسایی گردیده در xxxxxxxxxx –

صاحب سایت یا این که رئیس اینترنت xxxxxxxxxx عزیز :
ما متوجه گردیده ایم که بعضا از صفحه های شما ممکن میباشد از تکنیک هایی بیرون از اصول و

رهنمودهای وبمستر گوگل، به کارگیری کرده باشند. به صورت خاص، تارنما شما ممکن میباشد

تحت عنوان صفحه ها doorway و تیم هایی از «کوکی ها» یا این که صفحه ها بی کیفیت در حیث

گرفته شوند. اینگونه صفحه ها اکثر وقت ها برای یوزرها قیمت کمتری دارا هستند و برای کلمات تک

یا این که لغت ها به مراد شبکه کردن یوزرها به یک وضعیت واحد، بهینه میگردند. ما معتقدیم که صفحات

doorway به صورت معمول یک تجربه استفاده کننده مایوس کننده ساخت مینمایند. ینابراین از شما می‌خواهیم

تا هریک از صفحه ها را که برخلاف اصول کیفیت ما می‌باشند تصحیح و یا این که حذف نمائید. وقتی

که‌این تغییرات را تولید کردید لطفا وب سایت خویش را برای باز‌نگری دوباره در نتیجه ها جستجوی گوگل

، به ما ارسال فرمایید. در‌صورتی‌که سوالی درمورد حل این مورد دارید

لطفا به انجمن بحث و تبادل لحاظ کمک اینترنت مستر مراجعه‌کنید.

با احترام- تیم کیفیت جستجوی گوگل

صفحات doorway چیست؟

صفحه های doorway تیم ای از صفحه های کیفیت خوب بسیار ذیل میباشند

صفحات Doorway
صفحات Doorway
صفحات Doorway
صفحات Doorwayw

که هر برگه برای یک واژه کلیدی یا این که عبارت خاصی seo و سئو گردیده اند.

در اکثری از موردها، صفحه ها doorway نوشته میشوند تا برای یک عبارت خاص درجه بندی گردیده

و آن‌گاه یوزرها را به یک مقصد واحد هدایت نمایند. صفحه ها doorway صفحه ها اینترنت می باشند

که برای spamdexing ساخت می‌شوند یعنی برای اسپم شاخص موتور جستجو گر از روش

قرار دادن نتیجه ها برای کلمه ها خاص با هدف فرستادن بازدیدکنندگان به ورقه دیگر. آن ها همینطور

تحت عنوان صفحه های پورتال، صفحه های محل ورود، صفحه های پرشی، صفحه های خروجی،

صفحه های ورود و دیگر اسم ها نیز شناخته می گردند. صفحه ها doorway که بازدیدکنندگان را فارغ

از به کار گیری از صورت های نهفته کردن، ریدایرکت می نمایند چه در تمام دامنه ها اعمال شوند و چه

در یک دامنه ساخت شوند، رغبت دارا هستند تا یوزرها را ناامیدکنند و برخلاف اصول اینترنت مستر ما

کار می‌کنند. انگیزه گوگل این میباشد حاصل جستجوی ارزشمندتر و مطلوب تری به یوزرها خویش ارائه بدهد

. براین اساس ما نحوه هایی را که برای درستکاری کردن موتورهای کاوش پباده سازی گردیده اند و یوزرها

را از روش هدایت به وب سایت هایی غیر از تارنما های تعیین گردیده منحرف می نمایند تائید نمی‌‌کنیم و

آن ها تنها به نفع موتورهای کاوش گر، محتوی را مهیا می نمایند. گوگل وب سایت های doorway و دیگر

تارنما هایی که از این مبادرت منحرف کننده به کار گیری می‌کنند را از فهرست شاخص گوگل حذف می نماید.

در‌حالتی که تارنما شما از ورقه حاصل جستجوی ما حذف شده‌است جهت کسب اطلاعات بیش تر،

مجددا راهنمای اینترنت مستر مارا مرور فرمائید. وقتی که تغییرات لازم را ساخت کردید و مطمئن شدید

که دیگر تارنما شما قانون ها ما‌را نقض نخواهد کرد تارنما خویش را برای بازبینی تثبیت و ارسال نمائید.

واضح میباشد در زمان عصر تعریف و تمجید گوگل از doorwayها عوض شده میباشد. در سال ۲۰۱۱

اینجانب به سرعت صفحه های تارنما های ساختگی را تحت عنوان صفحه ها doorway منزلت بندی

نمی کردم و هر عصر که جلسات بحث و تبادلات گوگل اینترنت مستر را باز نگری میکردم، اشخاص متعددی

در این باره از اینجانب سوال می کردند و می خواستند بدانند چه گونه می بایست این مورد را حل کرد

. طبق معمول مدام راه‌حل های غیر قابل فهم و تئوری های بسیار متعددی دراین مورد وجود داشت

و برخی یاری ها در انجمن گوگل به وضوح مشکوک بودند. بخش اعظمی از اشخاص متوجه نمیشوند

که آنچه گوگل تحت عنوان کاغذ doorway طبقه بندی می نماید نشان دهنده این میباشد که شما می‌خواهید

با ترافیکی که گوگل برای شما می فرستد چه کاری انجام دهید و ممکن میباشد این خویش یک فاکتور سکو بندی باشد

که اکثر اوقات در باب آن کلام نمی‌شود. در حالتی که که صفحه ها doorway متعددی در یک سری تارنما داشته باشید،

شما احتمالا نمی‌خواهید درGWT نام نویسی نمایید.

گوگل درمورد بروز رسانی الگوریتم ها چنین می‌گوید:

doorway ها وبسایت ها یا این که صفحاتی می‌باشند که به خواسته رتبه بندی برای سوال ها کاوش

ساخته می گردند. آنان برای یوزرها مضر میباشند چون میتوانند سبب به صفحه های شبیه هم در

برگه نتیجه ها جستجوی استفاده کننده شوند که هر سود میتواند با رسیدن استفاده کننده به

به عبارتی انگیزه انتها یابد. همینطور می‌توانند استفاده کننده را به صفحه های متوسطی

که برای انگیزه آخرین یوزرها اثرگذار وجود ندارد هدایت نمایند.

نمونه هایی از صفحه ها doorway :

داشتن اسم های چندگانه دامنه یا این که صفحه ها هدفمند در مناطق یا این که شهرهای

یگانه که یوزرها را به یک ورقه هدایت میکند.
صفحاتی که ایجاد میشوند تا بازدیدکنندگان را به قسمت های حقیقی و واقعی قابل به

کار گیری یا این که مطلوب وب سایت(های) شما هدایت نمایند.
در اصل صفحه های شبیه که به حاصل کاوشگر نزدیکتر میباشند از یک سلسه مراتب مشخص

و معلوم و قابل مرور تعریف و تمجید گردیده اند.

جدیداً گوگل مورد ها ذیل را نیز بیان نموده است: (سوالاتی در رابطه صفحاتی که میتوانند به طور صفحه های doorway چشم شوند)

آیا انگیزه، سئو موتورهای کاوش و بازدیدکنندگان هدایت گردیده به بخش قابل استعمال یا این که مطلوب وبسایت شما میباشد یا این که تجربه استفاده کننده تحت عنوان بخش کامل و جدایی ناپذیر وب سایت شماست ؟

آیا محتوی ارائه گردیده در صفحاتی که برای رتبه بندی در وضعیت همگانی در حیث گرفته گردیده اند معین میباشد ؟
آیا صفحه های عده بندی موردها اثر گذار ( مکان ها ، محصول ها و…..) که در‌این تارنما

پیش از این با انگیزه رسیدن به ترافیک بیشر وجود داشت، تکرار می‌شوند؟
آیا این صفحه ها به تنهایی برای رسم ترافیک وابسته و ارسال یوزرها بدون ساخت قیمت

مخصوص در محتوی یا این که کارآمدی تشکیل شده اند؟
آیا این صفحه ها تحت عنوان « جزیره » وجود دارا هستند و هدایت آنان به بقیه قسمت های وب

سایت شما دشوار یا این که نا ممکن میباشد؟ آیا لینک و پیوند به چنین صفحاتی از سایر صفحه های

درون تارنما یا این که کانال وب سایت ها صرفا برای موتورهای کاوش ساخته شده است؟

براین اساس doorway ها تارنما ها یا این که صفحاتی میباشند که تنها برای رتبه بندی ساخته میشوند

و برای کاربران مضر می‌باشند چون در صفحه حاصل جستجوی استفاده کننده، باعث به صفحه ها

متوسط و یا این که صفحه های مشابه هم میشوند که برای انگیزه آخرین یوزرها اثر گذار نیستند.

 

صفحات Doorway

 

صفحه اصلی

در صورت تمایل از سایت های دیگر ما استفاده کنید:

خرید پیامک

ارسال پیامک زنده

سامانه پیامکی

پنل اس ام اس

سرور طلایی

چاپیرو

گیت هاب چیست و چه کاربردی دارد؟

طراحی سایت

وب طلایی ، طراح و مجری پروژه‌های برنامه نویسی و اپلیکیشن‌های تحت وب

شتاب دهنده

اسپانسر ، شتابدهنده به استارتاپ های نوآور و فناورانه با ارائه خدماتی منحصربفرد

میزبانی وب

سرور طلایی ، ارائه دهنده قویترین سرویس های میزبانی وب و خدمات دامین در کشور

سامانه پیام کوتاه

طاها پیامک ، ارائه دهنده بیش از شصت خدمت پیامکی با کمترین تعرفه ارسالی

طراحی اپلیکیشن

طراح و مجری پروژه‌های برنامه نویسی و اپلیکیشن‌های تلفن همراه

هوشمند سازی

ورود کسب و کارهای سنتی به دنیای دیجیتال و افزایش فروش و سهم بازار

دیجیتال مارکتینگ

سئو دات ، اجرای خدمات بازاریابی با تکیه بر دستاوردهای گوگل و شبکه های اجتماعی

آموزش آنلاین

مکتب نت ، ارائه دهنده سامانه آموزش‌های آنلاین ویدئویی و فیلم‌های آموزشی

ویدئو کنفرانس

ارائه دهنده خدمات ارتباط ویدئویی آنلاین برپایه فناوری نوین ویدئو کنفرانس

آخرین مقالات ارائه شده

نمایندگان برتر ما در سراسر کشور