بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال   بازاریابی دیجیتال   بازاریابی دیجیتال چیست؟   بازاریابی اینترنتی نوعی از بازاریابی است که از روش کانال‌های دیجیتال چه آنلاین و چه غیرآنلاین انجام می‌گردد . درین روش , از همگی ظرفیت‌ها و کانال‌های ممکن و مو جود در دنیای دیجیتال به کارگیری می گردد تا داده ها به مشتری یا این که مصرف‌کننده رسانده شود . پس درصورتی که اعتنا بفرمایید , بازاریابی دیجتال محدود به وب و یا این که رسانه‌های الکترونیکی نیست . به ابلاغ دیگر , دیجیتال مارکتینگ از دو بخش یا این که دو روند ساخته […]

بازاریابی سنتی یا بازاریابی دیجیتال؟

بازاریابی سنتی یا بازاریابی دیجیتال

بازاریابی سنتی یا این که بازاریابی دیجیتال؟   بازاریابی سنتی یا بازاریابی دیجیتال؟   بازاریابی سنتی چیست؟ بازاریابی سنتی و تفاوت آن با بازاریابی اینترنتی بازاریابی سنتی به هر گونه بازاریابی گفته می گردد که آنلاین نباشد و برای اجرای آن به وب نیازی نباشد . این گونه بازاریابی , پرینت , تبلیغات صوتی , […]