اینترنت بانک ملت

اینترنت بانک ملت

اینترنت بانک ملت     وب بانک ملت   سامانه بانکداری اینترنتی افراد حقوقی بانک ملت با انگیزه توسعه سرویس ها بانکداری الکترونیک وافزایش تراز سرویس ها غیر حضوری و همینطور تسهیل در ارائه ی سرویس ها به ( مشتریان حقوقی غیر مدنی ( خویش , مبادرت به فعال سازی سامانه ی بانکداری اینترنتی افراد حقوقی کرده است .     در شرایطی که دارای ی یکی حسابهای حقوقی الکترونیک     ملت ( مثل استکان , قرض الحسنه پس انداز الکترونیک وکوتاه زمان الکترونیک ) می باشید البته تا کنون سرویس ها بانکداری اینترنتی افراد حقوقی خویش را فعال ننموده اید , می‌توانید با مراجعه به […]