نرخ کلیک و تاثیر آن بر رتبه ی سایت چیست؟

نرخ کلیک و تاثیر آن بر رتبه ی سایت چیست؟

نرخ کلیک و تاثیر آن بر درجه ی وبسایت چیست؟ نرخ کلیک و تاثیر آن بر رتبه ی سایت چیست؟ چند سالی میشه که زمینه تاثیر کلیک ها روی جايگاه بندی وب سایت ها در مرتبه بندی گوگل دوچندان جا افتاده است و این حادثه وقتی زمین خورد که متخصص ها بهینه سازی سایت در […]