پایگاه داده یا دیتابیس

پایگاه داده یا دیتابیس

پایگاه داده یا دیتابیس   پایگاه داده یا دیتابیس قبل از اختراع رایانه همراه , اداره ها و شرکت های از سیستم های دستی برای محافظت داده ها خویش به کار گیری می کردند . داده ها در فایل های جداازهم محافظت می شدند , که با ارتقا داده ها ,   دسترسی به آنها […]