ایجاد ستاره در نتایج جستجوی گوگل

ایجاد ستاره در نتایج جستجوی گوگل

تولید ستاره در حاصل جستجوی گوگل   ایجاد ستاره در نتایج جستجوی گوگل وقتی پلاگین  جدیدی بیش تر میشه شما نمی تونید خودتون رو از این مسئله مستثنی فرمایید و این تغییر‌و تحول رو توی کارای خودتون اعمال نکنید . با نهادن کدsnippet rich در اینترنت سایتتون به حاصل جستجوی خویش یک ظواهر منحصر میدید […]