لیست خطاهای سرور

لیست خطاهای سرور

لیست خطاهای سرور لیست خطاهای سرور   کد 100 , ادامه ارسال ( Continue )   کد 100 در معنای این است که سرور خواهش مرورگر را اخذ نموده است و مرورگر قادر است ادامه داده ها را ارسال کند , این کد به ویژه در مواردی که حجم متعددی از اطلاعات به فرض از […]

سرور پروکسی

سرور پروکسی چیست؟

سرور پروکسی چند نکته درباره با پروکسی MTProto : 1 – این که تلگرام به سرور متصل نمیشود تعدادی ادله می تواند داشته باشد : الف – تعداد به کار گیری کنندگان از سرورها فراوان میباشد و سرور کار کشته به پاسخگویی به تمامی نیست ب – برخی از ارائه دهنده های سرویس ها اینترنتی ( ISP ) ممکن است سرور را مسدود کرده باشند ج – زیرا سرورها به صورت اسپانسری و تبلیغاتی اجاره داده می گردند ممکن است بخاطر تمام شدن زمان تبلیغات , آن سرور حذف شده باشد 2 – افزودن پروکسی به صورت دستی یا […]