شبکه های نظیر به نظیر (peer to peer)

شبکه های نظیر به نظیر(peer to peer)

شبکه های نظیر به نظیر (peer to peer)   شبکه های نظیر به نظیر ( peer to peer )     نظیر به نظیر یکی از انواع شبکه های کامپیوتری است که قرار است در‌این پست از وب سایت دانلود آرتیکل راجع به آن داده ها موءثر و خوبی به شما دوستان عزیز بدهیم . […]

شبکه های موبایلی چگونه کار می کنند؟

شبکه های موبایلی چگونه کار می کنند؟

شبکه های موبایلی چگونه کار می کنند؟ شبکه های موبایلی چه‌طور عمل می کنند؟ در بخش نخستین مقاله‌ی «شبکه‌های موبایلی چه‌گونه فعالیت می‌کنند» توضیح داده شد که دکل‌های مخابراتی چه گونه سیگنال‌های موبایل گوشی را ردیابی و اخذ , فی مابین شبکه‌ی PLMN و PSTN و دستگاه‌های موبایل رابطه برقرار و در غایت داده‌ها را جابه‌جا می نمایند . کارکرد و اشکال شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم 0G , 0 . 5G , 1G , 2G 2 . 5G و 2 . 7G تعریف و شبکه‌های پرکاربردی زیرا EDGE , GSM و GPRS واکاوی شد . آن‌چه به‌دنبال آورده شده‌است , مختصری از بخش نخستین مقاله و بررسی شبکه‌های 3G , 3 . 5G , 3 . 7G , 4G است . پایه‌ و پایه شبکه‌های […]