تولید اولین عینک اینترنتی با قابلیت چت

تولید اولین عینک اینترنتی با قابلیت چت

تولید اولین عینک اینترنتی با قابلیت چت ایجاد اولی عینک اینترنتی با قابلیت و امکان چت برای اولین دفعه در تراز دنیا عینکی روانه بازار شده که دارنده نمایشگر است و از روش آن می شود به وب متصل شد و داده ها متبوع را به دست آورد . به نقل از تکناز به گزارش قشم دیلی به گزارش بیزینس ویک , این عینک که بوسیله گوگل پباده سازی شده برای یافتن مسیر درست تکان در زمان جابجایی و یافتن مقصد سوای نیاز به به کارگیری از کامپیوتر های دیگر و تلفن همراه به خیر و خوبی قابل افتتاح است . این عینک دارنده پباده […]