طراحی قالیچه مولد برق از امواج دریا

طراحی قالیچه مولد برق از امواج دریا

طراحی قالیچه مولد برق از امواج دریا پباده سازی قالی کوچک مولد برق از امواج دریا به گزارش ایسنا , قالی کوچک پیشنهادی پروفسور محمدرضا عالم , کارشناس مکانیک امواج دانش کده کالیفرنیا و همکارانش , ام واج اقیانوس را به انرژی قابل ‌کاربرد تغییر تحول می دهد . عالم بیان کرد : میزان قابل‌توجهی از انرژی به دام‌ نیفتاده در اقیانوس‌ها موجود است و با ارتقا به کارگیری روزافزون جهانی نیروی برق , یافتن جایگزین‌های پاک‌تر برای سوخت‌های فسیلی با اهمیت است . […]