لباسشویی و کتری موزیکال

لباسشویی و کتری موزیکال

لباسشویی و کتری موزیکال لباسشویی و کتری موزیکال یک طراح ژاپنی به اسم یوری سوزوکی در اقدامی دیدنی خودرو لباسشویی و کتری موزیکال ساخته و در نمایشگاه فردی خویش ( نمایشگاه فرنیچر ترانه سولو ) در معرض مشاهده کرد عموم قرار داده است . این نمایشگاه با انگیزه تشخیص ارتباط فی مابین آهنگ و صداها با اخلاق اشخاص خانواده در ماه اخیر برگزار شد . سوزوکی تحت عنوان یک طراح و هنرمند آواها و آوا معتقد است , صدا در پیرامون معاش امروزی جای دارد و میتواند بر اخلاق بشر تاثیر بگذارد . سوزوکی پیرو توضیح اعطا کرد , «فرنیچر ترانه در ادامه پباده سازی مجدد […]