لپ تاپ ( کامپیوترکیفی)

لپ تاپ ( کامپیوترکیفی)   لپ تاپ ( کامپیوتر کیفی ) لپ تاپ «Laptop» مدلی از کامپیوتر می باشد که می توان آن را حمل کرد و اندازه ی تقریبا کوچکی دارد . صفحه ی تصویر و صفحه کلید این کامپیوتر کوچک را می توان روی هم تا کرد . می توان این نوع کامپیوتر […]