ماشین پرواز

ماشین پرواز

ماشین پرواز اتومبیل پرواز ماه دیگر دنیا شاهد پیش‌فروش او‌لین خودرویی است که در کمتر از یک دقیقه تغییر و تحول صورت داده و پرواز می‌نماید . به نقل از تیم خودروی عصر کشور‌ایران به گزارش ( ای سور ( , این ماشین الکتریکی – هیبریدی دو صندلی , در کمتر از یک دقیقه می تواند وضعیت خویش را میان فاز رانندگی و پروازی تغییر تحول دهد . خودرویی که در سال آتی در اختیار مشتریان قرار گرفته و فرایند جدیدی را در صنعت اتومبیل صورت میدهد . آغاز پیش‌فروش او‌لین خودروی پروازی عالم ترافوجیا آغاز – آپی از زیرمجموعه شرکت ولوو است . کالا این مجموعه می تواند در فاز […]