پرتاب جدیدترین ماهواره های اینترنتی

پرتاب جدیدترین ماهواره های اینترنتی

پرتاب جدیدترین سری ماهواره های اینترنتی پرتاب جدیدترین خصوصی از ماهواره های اینترنتی اولین ماهوارهٔ آمریکا برای تقویت کردن مخابرات «پروژهٔ اسکور» در سال ۱۹۵۸ میلادی بود که از یک نوار برای ضبط و پخش پیام‌های صوتی به کارگیری می کرد . از این ماهواره برای پخش پیام تهنیت سال نو میلادی رئیس‌جمهور ایالات متحده «آیزن هاور» به سراسر عالم استعمال می شد . در سال ۱۹۶۰ میلادی ناسا ماهوارهٔ «اکو» را پرتاب […]