معرفی تبلیغات گوگل ادوردز

معرفی تبلیغات در گوگل ادوردز

معرفی تبلیغات در گوگل ادوردز   معرفی تبلیغات گوگل ادوردز   گوگل ادوردز چه‌گونه فعالیت می‌کند؟ گذشته از استارت عمل با گوگل ادوردز و گزینش اولی کمپین خوبتر است با گونه های Audience targeting ( هدف‌گذاری مخاطبین ) آشنا گردید تا خوب تر طریق فعالیت گوگل ادوردز را فهم نمایید . موتور جست‌وجوی گوگل و […]