معرفی تبلیغات گوگل ادوردز

معرفی تبلیغات در گوگل ادوردز

معرفی تبلیغات در گوگل ادوردز   معرفی تبلیغات گوگل ادوردز   گوگل ادوردز چه‌گونه فعالیت می‌کند؟ گذشته از استارت عمل با گوگل ادوردز و گزینش اولی کمپین خوبتر است با گونه های Audience targeting ( هدف‌گذاری مخاطبین ) آشنا گردید تا خوب تر طریق فعالیت گوگل ادوردز را فهم نمایید . موتور جست‌وجوی گوگل و […]

معرفی سایت های ساخت وبلاگ

معرفی سایت های ساخت وبلاگ

معرفی وب سایت های ساخت بلاگ   معرفی سایت های ساخت وبلاگ وبلاگ چیست؟ وب لاگ یک سایت است که از چند مطالب مرتب شده مبنی بر ترتیب وقتی معکوس ساخته شده شده‌است که اکثر اوقات با داده ها تازه راجع‌به موضوعات مختص مرتبا آپ دیت می شود . بلاگ متشکل از پست های متنی […]