منبع تغذیه کامپیوتر(پاورکیس)

منبع تغذیه مپیوتر(پاورکیس)

منبع تغذیه کامپیوتر(پاورکیس) منبع تغذیه کامپیوتر ( پاورکیس ) منبع تغذیه «Power Supply» یکی از سخت افزار رایانه ها به شمار میرود که وظیفه آن تأمین برق موردنیاز برای رایانه همراه و رساندن جریان برق به مادربرد می باشد . این قطعه برق شهری را به مقدار برقی که برای یک کامیپوتر لازم است را […]