هوش مصنوعی ابری چیست؟

هوش مصنوعی ابری چیست؟

هوش مصنوعی ابری چیست؟ هوش تصنعی و مصنوعی چیست؟ هوش تصنعی و مصنوعی چیست؟ بیایین با یه سوال استارت کنیم . شما می پندارید پیچیده ترین شیع در کهکشان چیه؟ بهش تفکر کن . بهت عهد و پیمان میدم جوابش در ذهنت باشه . حقیقتا در “ رمز ” شماست . اون شیع همون مغز آدم است . که چه بسا قادر ترین سیستم ها و پیچیده ترین شبکه ها نیز به گرد پاش نمیرسن . مشابه سازی مغز , انگیزه حیاتی هوش تصنعی و مصنوعی است . دعوا , در زمینه ی ساخت ربات نیست , ولی ساختن یک ذهن کامپیوتری است که بتونه نظیر آدم تفکر کنه . البته تا اونجا خیلی گام های متفاوتی میباشد . هوش های تصنعی معمولی همین شرایط فعلی به […]