واقعیت مجازی چیست؟

واقعیت مجازی چیست؟

واقعیت مجازی چیست؟ حقیقت مجازی چیست؟ دستگاه حقیقت مجازی یک رایانه تماما همگی جانبه است که شم بودن در یک حقیقت دیگر را به استفاده کننده میدهد . اکثری از بازی های ویدئویی فعلا تکنولوژی را توسعه و گسترش داده اند . استفاده کننده را در یک دنیای تعاملی در صندلی راننده یک خودرو قرار داده یا این که در عرصه مبارزه در یک تیرانداز اولیه فرد یا این که حتی‌در شهر کوچک خویش قرار میدهد . آری دنیای حقیقت مجازی با گاز در اکنون تبدیل شدن به حقیقت مد نظر خیلی از گیمر ها و اونایی که دنبال هیجان های […]