پردازش سیگنال دیجیتال

پردازش سیگنال دیجیتال

پردازش سیگنال دیجیتال   پردازش سیگنال دیجیتال پردازش سیگنال دیجیتال یا این که Digital Signal Processing (DSP) منفعت گیری از پردازش دیجیتال به وسیله کامپیوترها یا این که پردازشگرهای سیگنالیِ دیجیتالِ تخصصی تر، جهت اجرای عملیات متنوع پردازش سیگنال میباشد. سیگنال های پردازش گردیده این چنین، دنباله ای از اعداد می‌باشند که مثال هایی از […]

پردازش موازی

پردازش موازی

پردازش موازی   پردازش موازی حوزه پردازش موازی با روش های الگوریتمی و معمارانه برای ارتقای کارایی یا این که بقیه خصیصه های رایانه های دیجیتال ( نظیر اثربخشی هزینه و امکان اطمینان ) از روش صورت های متعدد همروندی سروکار دارااست . گرچه محاسبات همروند در اوایل ظهور کامپیوترهای دیجیتال مطرح بود , اما […]