سرور پروکسی

سرور پروکسی چیست؟

سرور پروکسی چند نکته درباره با پروکسی MTProto : 1 – این که تلگرام به سرور متصل نمیشود تعدادی ادله می تواند داشته باشد : الف – تعداد به کار گیری کنندگان از سرورها فراوان میباشد و سرور کار کشته به پاسخگویی به تمامی نیست ب – برخی از ارائه دهنده های سرویس ها اینترنتی ( ISP ) ممکن است سرور را مسدود کرده باشند ج – زیرا سرورها به صورت اسپانسری و تبلیغاتی اجاره داده می گردند ممکن است بخاطر تمام شدن زمان تبلیغات , آن سرور حذف شده باشد 2 – افزودن پروکسی به صورت دستی یا […]